Cursus ‘Auto te Water’

Op zaterdag, 8 juli 2017,  organiseren wij de cursus Auto te Water.

Jaarlijks belanden er ongeveer 800 auto’s in het water. Als je met de auto in het water raakt, moet je er zo snel mogelijk uit zien te komen. Niet iedereen weet wat de beste manier is om dit te doen.

Doel
Ons doel is om anderen te informeren om een voertuig dat in het water is geraakt zo goed en veilig mogelijk te verlaten. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de veiligheid in het verkeer. Door goed voorbereid te zijn, worden de overlevingskansen bij het te water raken aanzienlijk vergroot. Veiligheid staat immers bovenaan!

De opleiding staat onder deskundige leiding en kan door iedereen vanaf 12 jaar, die kan zwemmen, worden gevolgd. Tijdens de cursus wordt aangeleerd hoe te ontsnappen uit een auto die in het water raakt. Theorie en praktijk worden daarin met elkaar gecombineerd. Deelnemers gaan in echte auto een aantal keren het water in. Op deze manier vergroten zij hun kennis en overlevingskansen wanneer zij met auto in het water raken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het redden van inzittende(n) vanaf de kant. Tijdens de cursus zijn voldoende veiligheidsmaatregelen genomen.

Op deze zaterdag hebben wij 2 groepen van maximaal 12 cursisten:

  • Er gaat altijd een instructeur mee in de auto die te water gaat.
  • Deelnemers gaan minimaal 3 keer te water.
  • Nadat u de cursus volledig heeft doorlopen, ontvangt u een certificaat.

Kosten:

Kosten € 45,00 per persoon. Aanmelden via zwembad@debreek.nl
Zodra de betaling is ontvangen is de inschrijving definitief.

Overschrijving naar bankrekening NL90RABO0158581989 t.n.v. Stichting Zwembad De Breek te Landsmeer,
o.v.v. naam en mededeling “Auto te Water”

Meer informatie over de organisatie “Mijn Auto te Water”
http://www.mijnautotewater.nl/