Menu Sluiten

Gedragscode en klachten

Onze vrijwilligers conformeren zich aan de Gedragscode Zwembranche, zoals vastgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Gedragscode, klachten en vertrouwenspersonen

Wij proberen bij Zwembad De Breek goed zwemonderwijs en veel zwemplezier te bieden. Heeft u toch een klacht? Probeer dan eerst in overleg te gaan met de betreffende lesgever. Lukt dat niet, neem dan contact op met de Coördinator Zwemzaken van het zwembad.

Gedragscode
Onze vrijwilligers conformeren zich aan de Gedragscode Zwembranche, zoals vastgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Vertrouwenspersonen
Er is de mogelijkheid om contact op te nemen met het bestuur van de Stichting Zwembad De Breek over zaken die u niet met de lesgever of
Coördinator Zwemzaken wilt bespreken.
Stuur s.v.p. een mail  met uw naam en telefoonnummer naar: secretariaat@debreek.nl en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Klachten
Als u een klacht hebt kunt u natuurlijk ook contact opnemen met het bestuur.
Stuur  s.v.p. een mail  met uw naam en telefoonnummer naar: secretariaat@debreek.nl en het bestuur neemt z.s.m. contact met u op.

Telefonisch meldpunt NOC*NSF
NOC*NSF beschikt over een telefonische meldpunt voor ongewenste intimiteiten, waaronder seksuele intimidatie. Het meldpunt is bedoeld voor kortdurende en eenmalige ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden, van het bieden van een luisterend oor, tot het geven van korte adviezen of het doorverwijzen naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de pool van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Meer (contact)informatie op https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport