Voor groepen

Het zwembad en/of het terrein van zwembad De Breek is te huren.

Wilt u:

  • een zwemfeestje geven
  • een bootcamp, yoga of sportles geven
  • activiteiten doen met uw vereniging of stichting
  • een film produceren / opnemen
  • een bedrijfsevenement organiseren
  • een braderie houden

Dan kan dat in ons zwembad. De tarieven voor zwemfeestjes treft u in de ticketshop.
Voor vragen t.a.v. de verhuur van het terrein of het organiseren van een activiteit of evenement, kunt u zich wenden tot Niels Eering, info@debreek.nl.

Zwembad De Breek is de thuishaven van:

  • Zwemvereniging De Breekers
  • Swimrunvereniging Twiske Swimrunners
© Zwembad de Breek 2024 | All rights reserved